ZWEMPAKKETTEN VOORWAARDEN

Snel en goedkoop diploma’s!

– A diploma.
– A en B pakket.
– A en B en C pakket.

REGELS EN VOORWAARDEN

1) Zwemschool Splash kan uw kind verzoeken eerst een les te proefzwemmen om te evalueren of uw kind wel in aanmerking komt voor één van de pakketten.

2) Gezien de grotere les en tijdsdruk en de daarmee samenhangende haalbaarheid van de ABC pakketten, behoud Zwemschool Splash zich het recht uw kind niet geschikt te achten voor de ABC pakketten en u te adviseren het normale ABC traject te volgen.

3) U tekent voor het gehele pakket en accepteert daarbij de betalingsplicht voor het gehele pakket.
De kosten voor de pakketten zijn: 

– A 54 euro per maand via automatische incasso 
– A en B pakket €950,- 
– A en B en C pakket €1125,- 

4) Er wordt minimaal twee keer per week één uur per les gezwommen. (En 3 weken vakantie, deze lessen dienen echter wel te worden ingehaald).

5) Uw kind wordt geacht alle lessen mee te zwemmen in de vaste groep waarin uw kind is ingedeeld.

6) Er mogen op jaarbasis 8 lessen worden gemist.

7) Gezien de opbouw van de vorderingen dient elke vakantie te worden overlegd met de vaste lesgevende.

8) Indien u stopt zonder het pakket af te ronden is geen restitutie mogelijk. (met uitzondering van alleen A pakket deze kunt u per kalendermaand opzeggen)

9) De pakketten zijn exclusief de diploma-kosten á €29,- per diploma.