ALGEMENE VOORWAARDEN

Snel en goedkoop diploma’s!

– A diploma.
– B diploma
– C diploma

REGELS EN VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden.

 • Vanaf de eerste maand hanteren wij een automatische manier van betaling door middel van een automatische incasso. Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro (eenmalig) Langer dan 3 maanden gestopt dan wordt er opnieuw 20 euro inschrijfgeld berekent.
  De tarieven voor Zwem-ABC en al onze andere groepslessen kunt u vinden op www.zwemschoolsplash.nl onder Prijzen & Contributie. Heeft u geen beschikking over internet dan zijn de prijzen & contributie telefonisch via 0515-430997 op te vragen. De contributie wordt automatisch maandelijks geïncasseerd op de 1e van de maand.
  Let Op!! Vóór aanvang van de eerste zwemles moet de Machtigingskaart ingeleverd zijn. U kunt de ingevulde machtigingskaart via email sturen via post opsturen of zelf langskomen en direct invullen. De blanco machtigingskaart is via onze website te downloaden of op ons kantoor af te halen.
  De ingevulde machtigingskaart is tevens in te leveren op ons kantoor of af te geven bij één van de lesgevende zweminstructrices. Indien u de inlogcodes nog niet heeft ontvangen krijgt u na het inleveren van de machtiging via email de inlogcodes toegestuurd, zodat u zelf online kan afmelden of inhalen en kunt inloggen op het leerlingvolgsysteem.
  Indien de maandelijkse incasso niet lukt, wordt na 2 herinneringen te hebben gestuurd het account bevroren.
  Er kan dan niet meer gezwommen worden. U kunt de lessen dan pas weer hervatten na het voldoen van de openstaande contributie + administratiekosten.
 • U heeft een kalendermaand opzegtermijn. Opzeggen dient schriftelijk via brief of email, uiterlijk voor de eerste van de voorafgaande maand. Verzeker u ervan dat de brief of email werkelijk is aangekomen en ontvangen, dit voorkomt verwarring achteraf.
  De rode machtigingskaart t.b.v. opzeggen is af te halen op ons kantoor.
  Naar aanleiding van uw opzegging kunnen wij de maandelijkse afschrijving stopzetten in overleg met u.
  Ook als uw zoon/dochter het diploma heeft gehaald en u niet verder wil met een vervolgactiviteit, dient u een rode machtiging of email in te leveren. De maand waarin wordt afgezwommen door Zwemschool Splash is tevens dan de laatste maand van betaling.
 • Als u een les mist, kan de contributie niet worden teruggevorderd. Als men zonder opzeggen van het lidmaatschap niet meer komt zwemmen , loopt de contributie gewoon door. (De betaling loopt gewoon door tot er schriftelijk wordt opgezegd + 1 kalendermaand opzegtermijn)
  Door ernstige ziekte of andere omstandigheden van de zwemmer wordt uitzondering gemaakt op deze regel, als dit vooraf gemeld wordt.
 • Alle schoolvakanties wordt er doorgezwommen. Bent u verhinderd of met vakantie? Meldt u altijd online af en krijg een inhaalles.
 • Indien een les wegens omstandigheden niet gevolgd kan worden kunt u deze tot 2 uur vóór de aanvang van de les afmelden.
  Indien een gemiste les niet wordt ingehaald, wordt er geen korting gegeven op het maandbedrag of lesgeld terug gegeven.
  U kunt lessen afmelden/inhalen via www.zwemschoolsplash.zwemscore.nl met gebruik van uw toegangsnaam en wachtwoord. U kunt ook de zwemscores op dit internetadres volgen. Inhaallessen kunnen niet nogmaals worden afgemeld, niet komen opdagen bij een inhaalles betekend les vervallen.
 • Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen. Opgebouwde inhaallessen zijn niet overdraagbaar aan derden.
 • (Babyzwemmen) Zodra uw zoon/dochter 2 jaar wordt kunt u (2 – 3 maanden van tevoren) dit melden op kantoor. Uw zoon/dochter zal dan zonder wachtlijst in onze Peutersurvival-lessen worden ingedeeld.
 • (Peutersurvival-zwemmen) Zodra uw zoon/dochter 4 jaar wordt kunt u (2 – 3 maanden van tevoren) dit melden op kantoor. Uw zoon/dochter zal dan zonder wachtlijst in onze A-diploma lessen worden ingedeeld.
 • (ABC-zwemmen) Als uw zoon/dochter van een half uur naar een uur per week wordt ingedeeld, wordt de contributie automatisch € 70,-
 • Inhaallessen vervallen, zodra u geen klant meer bent van Splash. Inhaallessen die zijn opgebouwd bij een eerdere activiteit (bijv. les diploma A) komen te vervallen bij een vervolgactiviteit (bijv. les diploma B), ook als u tussentijds een aantal maanden stopt.
 • U hoeft niet voor iedere nieuwe activiteit een nieuwe machtigingskaart in te vullen, deze loopt gewoon door tot u het lidmaatschap beëindigd.