PEUTER-SURVIVAL

De doelgroep voor Peuter-Survival bestaat uit kinderen van 2 tot 4 jaar.

Het doel van de lessen is het aanleren van vaardigheden voorbereidend op het A diploma. Bij Peuter-Survival is watergewenning in een speelse vorm gegoten. Het biedt de mogelijkheid om met leeftijdsgenoten plezier te hebben in het water. Iedere les wordt er gewerkt aan de volgende doelen:

Ons uitgangspunt is dat een kind leert als hij of zij het leuk vindt. Zelfstandig uit het bad klimmen, in het water springen, drijven op buik en rug (evt. schoolslag / rugslag / borstcrawl / rugcrawl). Sociale aspecten als wachten en rekening houden met leren luisteren naar opdrachtvormen.

Spelen doen ze als ze zich veilig en vertrouwd voelen. In de lessen proberen we aan te sluiten bij het (denk)niveau en de bewegingswereld van het kind.

Kinderen van 2-3 jaar zijn over het algemeen ik-gericht. Ze willen wat ze leuk lijkt direct doen. Wachten is moeilijk en rekening houden met anderen kunnen ze nog niet goed.

Als ze 3-4 jaar zijn kunnen ze dat al beter. Ze zijn dan ook wat meer prestatiegericht (kijk eens, ik durf al onder water!).

Kinderen van 2-4 jaar hebben een rijke fantasie. Hun spel bestaat uit het nadoen van wat ze in hun omgeving zien/ beleven. Door middel van de liedjes, spelletjes en kleurig materiaal wordt er iedere les aan alle doelen gewerkt. Elk kind kan op zijn of haar eigen niveau meedoen.

Als het kind eraan toe is of als hij of zij 4 jaar wordt kunnen de kinderen zonder wachtlijst meteen doorstromen naar het A zwemmen. (mits er minimaal een half jaar Peuter-Survival lessen zijn gevolgd).

Baby zwemmen –> Peuter-Survival –> ZwemABC –> 3 tot 4 maanden sneller een diploma en geen wachtlijsten !!

LESUREN PEUTER-SURVIVAL & PRIJS

Maandag                9:30 uur, 10:30 uur
Dinsdag.                 –
Woensdag              9:00 uur, 10:00 uur
Donderdag             –
Vrijdag.                    9:30 uur, 09:30 uur
Zaterdag                 –
Zondag                    –

MELD JE NU AAN!

Voor onze peuter-survival zwemles.
Voor € 35,- per maand.